e-mail: info@gesmainaudiovisual.com
QUEN SOMOS?
BENVIDOS Á SOCIEDADE GALEGA DE OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA.
INFORMACIÓN SOBRE A SGOX
SOCIEDADE GALEGA de Obstetricia e Xinecoloxía
A   Sociedade   Galega   de   Obstetricia   e   Xinecoloxía   (SGOX)   é   unha   sociedade   científica   e profesional   que   ten   como   obxectivo   o   estudo,   progreso   e   cultivo   da   especialidade   obstétrico- xinecolóxica en Galicia, para procurar a saúde da muller, da embarazada e do seu fillo. Fundada    en    1993,    traballa    en    colaboración    coa    Sociedad    Española    de    Obstetricia    y Ginecología   (SEGO)   para   dignificar   a   profesión   e   defender   os   intereses   profesionais   dos   seus socios/as,   mellorar   a   calidade   asistencial   e   favorecer   a   investigación   e   a   formación   continuada dos/as especialistas. O fundamento da nosa sociedade, igual que o da SEGO, pódese resumir en 6 puntos: 1. Estimular o progreso científico da Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía. 2.   Promover   reformas   que   contribúan   a   mellorar   a   calidade   da   atención   sanitaria   que   a   nosa Especialidade desenvolve. 3.   Representar   ante   a   Comunidade   Galega,   corporacións   públicas   ou   calquera   entidade,   o   interese científico e asistencial da Especialidade ou dos seus socios. 4.   Defender   os   intereses   profesionais   dos   socios,   ben   por   iniciativa   da   Xunta   Directiva,   ou   a petición dalgún socio e sempre a xuízo da Xunta Directiva. 5.   Establecer   acreditacións   en   aspectos   concretos   da   Especialidade   para   aqueles   socios   que reúnan certos requisitos e demostren coñecementos específicos. 6.   Emitir   opinión   ou   ditame   sobre   aspectos   deontolóxicos,   científicos,   profesionais   e/ou   legais   que afecten á Especialidade ou ós Especialistas.
Casimiro Obispo Martínez Vigo
PRESIDENTE
Rafael Fernández Álvarez Santiago de Compostela
VICEPRESIDENTE 1º
Emilio Cabo Silva 
VOGAL VILAGARCÍA DE AROUSA
Ana Pereda Ríos
VOGAL A CORUÑA
David Gómez Sánchez 
VOGAL OURENSE
Cristina González Cea
VOGAL SANTIAGO DE COMPOSTELA
A DIRECTIVA DA SGOX.
María Consuelo Rey Meijide
VOGAL PONTEVEDRA
VICEPRESIDENTA 2ª
Pilar Martínez López Lugo
Víctor Ruiz Hervella. A Coruña
SECRETARIO
Íñigo Montesinos Semper Cee
TESOUREIRO
ESTATUTOS
Galego
Castelán
FAITE SOCIO
Preme aquí
Secretaría Técnica: Gesmain Audiovisual Enderezo: Avda. Galicia, 55 - 1º B. 36780 A Guarda Teléfono:699 778 533 E-mail: info@gesmainaudiovisual.com 
SECRETARÍA TÉCNICA
Webs de interese:
Carta de benvida.
QUEN SOMOS? CARTA DE BENVIDA A DIRECTIVA FAITE SOCIO SECRETARÍA TÉCNICA ESTATUTOS
Copyright © 2018 SGOX. Todos os dereitos reservados. Un traballo de Spauria ®